Sist redigert: 28.05.18

Epost til styret: berit.ahlberg@live.no 

Facebook: Fitjar-Stord hundeklubb

 

 

Styret:

Leder: Berit Ahlberg, tlf 91154286 berit.ahlberg@live.no

Nestleder: Anne-Lise Staupe-Gaard

Kasserer: Jannicke Aasheim, tlf: 91841031 aasheimzoo@gmail.com

Sekretær: Sissel Kari Strand

 

Varamedlem til styret:

Kurt Inge Samuelsen

Reidar BjellandRepresentant fra Blodsporgruppen: Frode Bunes, tlf: 46400974 bunesfrode@gmail.com
Representant fra Agilitygruppen:  Kari Lillesund

Representant fra Utstillingskomiteen:  Merete K. Østrem, tlf 90869457, meostrem@gmail.com

Utstillingskomitè:

Medlemmer:
Leder: Merete K. Østrem

Plassjef: Kurt Inge Samuelsen

Kasserer:

Medlemmer:

 

Revisorer

Valgkomite:

 

Blodspor:

Facebook: Blodsporgruppa hos Fitjar Stord Hundeklubb

Lydighet:

Kontaktperson: styret i klubben

Agility:

Facebook: Agility Fitjar-Stord-Hundeklubb

 

 

Hjemmeside:

Kontaktperson:Oddrunn Stenberg oddrsten@online.no, Merete K. Østrem meostrem@gmail.com