Sist redigert: 04.04.17

Hundeklubbens tlf: 41479644  kl 17-23

Epost til styret: fitjar-stord.hunde@klubb.nkk.no 

Facebook: Fitjar-Stord hundeklubb

 

 

Styret:

Leder: Berit Ahlberg, tlf 91154286 berit.ahlberg@live.no

 

Nestleder: Frode Bunes, tlf: 46400974 bunesfrode@gmail.com

Kasserer: Jannicke Aasheim, tlf: 91841031 aasheimzoo@gmail.com

SekretærHanne Pettersen, tlf: 99499896 hanne.cp@hotmail.com

 

Varamedlem til styret:

Ingrid Berit Angeltveit, tlf: 91161332 ingang@hfk.no

Lars Jordal, tlf: 47367636 larshjordal@gmail.comRepresentant fra Ungdomsgruppen:

Representant fra Blodsporgruppen: Øyvind Isaksen, tlf: 40468306  oyvind.isaksen@sklbb.no
Representant fra Agilitygruppen:  John Ingve Bendiksen, tlf: 95045087 johningve@live.no

Representant fra Utstillingskomiteen:

Utstillingskomitè:

Medlemmer:
Leder:

Plassjef:

Kasserer:

Medlemmer:

 

Revisorer

Valgkomite: Anne Otterå, Hilde Hannevig Årland og Sissel Strand.

 

Blodspor:

Facebook: Blodsporgruppa hos Fitjar Stord Hundeklubb

Lydighet:

Kontaktperson: styret i klubben

Agility:

Facebook: Agility Fitjar-Stord-Hundeklubb

Ungdomsgruppen:

Facebook: Ungdomsgruppen til fshk

Hjemmeside:

Kontaktperson:Oddrunn Stenberg oddrsten@online.no