Agility

 


 

Agility - hva er det? 

Agility betyr raskhet, smidighet og sprekhet. Agility kom til Norge først ca 1985-86. Agility er en hundesport som kan sammenlignes med sprangridning for hester. Forskjellen er at agility ikke bare består av hopphinder, men også en rekke andre type hinder som hunden skal forsere:

*Slalom

*Møne                            

*Vippe

*Bom

*Tunnel - rør         

*Tunnel - pølse

*Bord

*Lengdehopp

*Høydehopp

*Dobbelthinder

Disse hindrene blir plassert på banen i forskjellig rekkefølge. Eieren skal så føre hunden sin igjennom banen med minst mulig feil og raskest mulig tid. Agility krever konsentrasjon og samarbeid mellom deg og din hund. Din hund må lære seg å reagere raskt og holde høyt tempo. Dette øver vi masse på når vi trener Agility.

Hvem kan trene Agility?

Agility er en sport for mennesker i alle aldre og for alle typer hunder (både raser og blandingshunder). Hunden må være 1 år før du starter med Agility.

Vi deler hundene opp i tre kategorier etter størrelse.
· Klasse Liten: for hunder under 35 cm skulderhøyde.
· Klasse Mellom: for hunder f.o.m 35 og mindre enn 43 cm skulderhøyde
· Klasse Stor: for hunder f.o.m. 43 cm skulderhøyde.

Små og store hunder får tilpasset hindrene slik at de klarer å gjennomføre et hinderløp. Er du ikke så sprek, kan du lære hunden å bli dirigert rundt i banen.

Disse klassene er igjen delt inn i klasser for vanskelighets og ferdighets nivå:
Klasse 1, 2 og 3 der klasse 1 er den letteste klassen, og det er her alle begynner. Klasse 3 er den vanskeligste klassen. Det er her man kvalifiserer seg til NM og evt. landslaget for å representere Norge i internasjonale konkurranser. Videre, er dette klassen man kan oppnå Agility Championat i.

Agility er også et fint treffsted der du kan treffe andre hundefolk. Vi mener det sosiale også er viktig. Uansett hva ditt mål er, så er du og din hund velkommen til å trene Agility her hos oss.

AGILITYHINDRENE

Slalåmhinder

8, 10 eller 12 pinner, høyde ca 100 cm plassert på en rekke med innbyrdes avstand på ca 50 cm.
Hunden skal passere til høyre for den første pinnen. Til venstre for den andre, til høyre for den tredje, til venstre for den fjerde osv. Enhver feil i slalåmhinderet må rettes opp umiddelbart (enten fra der feilen oppsto eller ved å ta hele hinderet på nytt).

 

Møne

Bredde ca 90 cm, toppens høyde ca 190 cm., sidene ca 275 cm hver.
Kontaktfelt på hver side til 100 cm opp på hinderet.
I klasse Liten og Mellom skal toppen av hinderet senkes til 170 cm (slik at
vinkelen økes til ca 105 grader). Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst en labb eller del av en labb.

Bom

Bredde ca 30 cm., 360-425 cm (normalt ca 360 cm) på oppgang, balansebom og nedgang. Hinderet skal være helt, ikke åpent. Balansebommens høyde 120-135 cm (normalt ca 120 cm). Kontaktfelt i hver ende til 90 cm opp på hinderet. Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst en labb eller del av en labb.

Vippe

Bredde ca 30 cm, lengde 360-425 cm (normalt ca 375 cm). Fra bakken til midten av vippa er
høyden 1/6 av vippas lengde (normalt ca 62 cm). Kontaktfelt i hver ende til 90 cm opp på hinderet.
Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst en labb eller del av en labb.

Hjul

Et hull hundene skal hoppe gjennom, f. eks. et bildekk hengt opp i en ramme. Åpningens diameter 38 - 60 cm (normalt ca 40 cm). Høyde til åpningens senter:

· Klasse Liten og Mellom: 55 cm
· Klasse Stor: 80 cm.

Bord

Et kvadratisk bord, 90 cm x 90 cm - 120 cm x 120 cm.
Høyde over bakken:
· Kl. Liten og Mellom: 35 cm
· Kl. Stor: 60 cm.
Hunden skal være på bordet til dommer gir klarsignal.

Tunnell-rør

Et rundt rør. Diameter ca 60 cm, lengde 300-600 cm.

Tunnell-pølse

En åpning som er tilnærmet halvsirkelformet. Åpningens høyde 60 cm, bredde 60-65 cm,
lengden på den stive delen ca. 90 cm. Deretter en myk del som er 250-350cm lang, med diameter 60-65 cm.

Lengdehopp

Hinderet består av 2-5 løse seksjoner. Avstand fra hinderets begynnelse til slutt:
· Kl. Liten: 40-50 cm (2 seksjoner)
· Kl. Mellom: 70-90 cm (3-4 seksjoner)
· Kl. Stor: 120-150 cm (4-5 seksjoner)
Bredden på hinderet skal være 120 cm.

Høydehopp

Hinderets utforming.
Utseende er ikke fastlagt, høyde der hundene skal hoppe over:
· Kl. Liten: 25 cm - 35 cm
· Kl. Mellom: 35 cm - 45 cm
· Kl. Stor: 55 cm - 65 cm
Bredden på denne delen bør være ca 120 cm.

Dobbelthinder

Dvs to hopphindere som skal tas i ett hopp, har følgende maksimale mål:
Maks. lengde/høyde på hinder nr. 2
· Kl. Liten: 30 cm 25 cm - 35 cm
· Kl. Mellom: 40 cm 35 cm - 45 cm
· Kl. Stor: 55 cm 55 cm - 65 cm
Det første hinderet skal være 15-25 cm lavere enn det andre hinderet i alle klasser.

Hinderkombinasjon
En hinderkombinasjon består av 2-3 vanlige, åpne hopphindere. Når hinderne står på linje, skal avstanden mellom hinderne være minimum 4,5 m. Hvert hopphinder dømmes som enkelthinder (med de samme regler som høydehopphinder). Dersom en hund idømmes vegring ved ett av elementene må hele kombinasjonen tas fra begynnelsen.

HVORDAN TRENER VI AGILITY?

Får å trene Agility må du ha deltatt på et nybegynnerkurs
På våre nybegynnerkurs lærer instruktøren deg hvordan du skal lære hunden de forskjellige hindrene. Dette er viktig for sikkerheten for din hund.

Under innlæring og trening er det viktig å bruke god tid. Øv lenge og mange ganger på hvert hinder og vær tålmodig. Vi bruker bare positiv innlæring. Det viser seg at oftest er det fører som gjør feilen - ikke hunden, og i Agility er motivasjonen alfa omega!

Først skal hundene lære alle enkelthindrene. I slalåmen skal hunden passere gjennom de rette portene. Over vippe, møne og bom, er det gule (fargede) felt nederst på hindrene på veien opp og ned. Disse må hundene tråkke på. Hvis hundene gjør feil på banen, får man feilpoeng i en konkurranse. Videre, lærer fører noe man kaller handling, dvs. metoder å føre hunden på.

Det er viktig å jobbe lenge og konsekvent for å lære hundene den riktige måten å passere hindrene, Det er så kjedelig hvis hunden din tror at det ikke er så nøye hvordan den passerer hinderet, bare den går fort. Da får du så mange feil og liten flyt på banen.

Videre trening
Etter hvert kan vi sette flere hinder etter hverandre. Til å begynne med er veiene lett og logiske for deg og din hund. Men etter hvert er det nettopp veien rundt banen fra start til mål som er den store utfordringen.

Det er dommeren på konkurransen som bestemmer hvordan du og din hund skal gå, og hvordan hindrene skal stå. På treningene prøver vi å øve på alle tenkelige kombinasjoner, svinger og veier. Vi øver oss på å plassere oss rett i banen, og vise hunden rett hinder og løpe riktig vei selv. Noen løper mye, mens andre dirigerer hunden på lang avstand. Vi lærer hundene mange kommandoer : Bli, Vent, Høyre, Venstre, osv.

Eksempel på bane

VIKTIG!:
Oppvarming

Å varme opp hunden din er kjempeviktig! I Agility er det masse eksplosive bevegelser som kan føre til skader. Hunden din kan få sene, muskelskader og belastningsskader. Eier kan også få skader. En god tur før du starter med treningen er viktig, og når det er kaldt må du holde hunden varm gjennom hele treningen. Etter treningen er det også viktig å “gå ned hunden” - en liten luftetur der hunden får ristet løs og evt. strekket seg kan hjelpe å forebygge skader.

Drikke

Hunden din blir tørst av å trene Agility. Når hunden ikke får drikke mister den konsentrasjonen og klarer ikke prestere like bra. Ta derfor alltid med vann på treningene!

Gobiter og leker

Du trenger også godbiter og andre leker som kan være en motivasjon for din hund under treningen.

Til slutt, bruk hundeposene!

HVA ER EN AGILITYKONKURRANSE?

Påmelding
Påmelding gis på blankett godkjent av NKK. Den må være innsendt sammen med påmeldingsavgiften innen påmeldingsfristens utløp, en blankett for hver hund. Stevner finner du i terminlister som ligger på www.nkk.no

Klasseinndeling
Det konkurreres i følgende størrelsesklasser:
Klasse Liten: for hunder under 35 cm skulderhøyde.
Klasse Mellom: for hunder f.o.m 35 og mindre enn 43 cm skulderhøyde
Klasse Stor: for hunder f.o.m. 43 cm skulderhøyde
Deltakeren melder på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt.
Hund som har deltatt i én størrelsesklasse kan ikke senere melde på i en annen størrelsesklasse, med mindre den blir flyttet til en annen klasse etter kontrollmåling.

Agility klasse 1: For hunder som ikke tidligere har stilt i høyere agilityklasse.

Agility klasse 2: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i agility klasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng, men som ikke tidligere har stilt i høyere agilityklasse, kan stille i agility klasse 2.

Agility klasse 3: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i agility klasse 2 med maksimum 0,00 feilpoeng kan stille i agility klasse 3.

Lagklasse: Hvert lag kan bestå av 3 eller 4 forskjellige hunder med forskjellige førere. De tre beste ekvipasjene teller. Deltakere på lag skal også være påmeldt individuelt i agility klasse 1-3. Kun klubber som har samarbeidsstatus med NKK kan delta med lag. Det er klubben som melder på lag. Førere til samtlige hunder på laget skal være medlem i klubben. Et lag er en helhet og utgjør ett katalognummer. Før start i lagklassen (eller før tidspunkt angitt av arrangøren) på stevnedagen, meddeler klubben til ringsekretæren hvilke individuelle ekvipasjer (katalognummer) som skal delta på hvilket lag. En og samme hund kan kun delta for én raseklubb samt for én ikke-raseklubb pr. kalenderår.

Hoppklasse: Hoppklassene inneholder ikke hinder med kontaktfelt eller hinder bord. Klassene er offisielle. Arrangør står fritt om hoppklassene arrangeres eller ikke.

Hoppklasse 1: For hunder som ikke tidligere har stilt i høyere hoppklasse.

Hoppklasse 2: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i hoppklasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng, men som ikke tidligere har stilt i høyere hoppklasse, kan stille i hoppklasse 2.

Hoppklasse 3: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i hoppklasse 2 med maksimum 0,00 feilpoeng kan stille i klasse.